YEP that URL! Yep that Url!

YEP Short URL Preview

This short URL will redirect to this page

URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameplace.ufuxvr
Content: VRUT18 - Apps on Google Play Bilimsel Araştırma Projesi için üretilen sanal gerçeklik uygulamasıdır. Yalnızca ilgili deneysel uygulamaya katılan öğrenciler için geliştirilmiştir. Bu uygulamanın kullanılabilmesi için araştırmacı tarafından geliştirilen arayüz yazılımı ve sanal gerçeklik gözlüğü ön şartlar arasındadır.
Date: 2018-04-16 01:44:42 Clicks: 17

Open Short URL: http://yep.it/grozeoHome | Info | Contacts | About
Designed by Free CSS Templates | Modifyed by YEP